reklama

Bahajské zahrady v Haifě

Bahajské zahrady patří k nejnavštěvovanějším místům v Izraeli. Byly vybudovány na hoře Karmel, což v překladu znamená Hospodinova vinice. Budování zahrady zabralo 10 let. V zahradách se můžete procházet po celkem 19ti terasách o délce 1 km a šířce 400 metrů.

Přístavní město Haifa v Izraeli bylo v našem hledáčku už dlouho a letos jsem sem konečně zavítali. Ve městě toho k vidění až tolik není, takže byla naší hlavní prioritou návštěva Bahajských zahrad, které jsou zapsány v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Bahajské zahrady tvoří 18 teras na úbočí hory Karmel s nádherným výhledem na centrum Haify a přístav. Je to zároveň středisko velmi mladého náboženství nazývaného Bahá’í, které vzniklo ve druhé polovině 19. století. Na 19cté terase najdete svatyni Báb s nepřehlédnutelnou zlatou kopulí.

Ve svatyni jsou ostatky duchovního Sadžjída Alího Muhammada aš-Šírázího, který byl předchůdcem Bahá’í a říkalo se mu Báb - stejně jako šíitští muslimové nazývají bránu k dvanáctému imámovi, jenž má přijít v soudný den.

Zahrady byly vystavěny v terasovitém stylu v kružnicích, které mají "vyzařovat" ze svatyně Báb. Vznikla tak promenáda a odpočinková zóna zároveň. O údržbu zahrad se stará celkem 70 zahradníků různých etnik/vyznání a 30 baháistů, dobrovolníků z 12ti zemí světa.

Publikováno: 18. 4. 2018, Autor: Redakce CP