reklama

Zkamenělý otisk stopy Sálihova velblouda

Pokud byste chtěli v Salalah navštívit zajímavé místo, které nebude plné lidí a turistů, a které je opředeno zajímavou legendou, určitě vyražte do svatyně v ulici Daqah nedaleko Clock Tower, kde můžete ve skále vidět otisk stopy gigantického velblouda, který patřil prorokovi Sálihovi.

Parkoviště před svatyní.

Pokud byste chtěli v Salalah navštívit zajímavé místo, které nebude plné lidí a turistů, a které je opředeno zajímavou legendou, určitě vyražte do svatyně v ulici Daqah nedaleko Clock Tower, kde můžete ve skále vidět otisk stopy gigantického velblouda, který patřil proroku Sálihovi.

  • Sálih byl jedním z koránských proroků, o nichž se nepíše v Bibli, ale jsou součástí Alláhovy zvěsti. Žil uprostřed národa Thámudovců a jeho příběh je spojen právě s osudem posvátné velbloudice.
Parkoviště před svatyní.
Parkoviště před svatyní.

Podle pověsti poslal Alláh k národu Thámudovcům proroka Sáliha, aby kázal proti vykořisťování chudých a všudypřítomnému mamonu, který se mezi lidem Thámudovců rozšířil. Lid Sálihovu kázání nevěřil a žádal boží znamení, které by jeho slova potvrdila. 

Sálih jim řekl, aby si vybrali, jaké znamení jim má Alláh dát, aby jeho slovům uvěřili. Vůdcové Thámudovců si vymysleli vcelku absurdní přání a to, že jim Sálih měl jako Boží znamení přivést obří velbloudici, která vyleze přímo ze skály a v okamžiku, kdy se postaví na zem, má porodit mládě. Navíc měla velbloudice dodávat tolik mléka, že by s ním mělo být denně nasyceno celé město.

Alláh toto přání vyplnil, ale také přikázal, že se lidé musí s velbloudicí střídat o přístup k vodě. Jeden den měla ze studny pít velbloudice a druhý den lidé. Nakonec se stalo to, že se lidé rozhodli velbloudici zabít. Vrah ji zavraždil právě v okamžiku, kdy pila ze study. Jejímu mláděti se podařilo uprchnout na posvátnou horu, ale vrah jej dostihl a taktéž zabil. Zanedlouho seslal Alláh na Thámudovce boží hněv v podobě velkého zemětřesení, které celé město srovnalo se zemí.Nedaleko svatyně můžete navštívit nejdelší hrobku na světě https://countrypic.com/cs/article/2688-hrobka-al-nabi-umran-v-salalah.html

Publikováno: 31. 5. 2018, Autor: Redakce CP