reklama

Klášter u Nepomuku

Obec Klášter se zříceninami cisterciáckého opatství leží pouhé 2 km od města Nepomuku a patří k jedněm z nejstarších osídlení mikroregionu Nepomucko.

Zbytky cisterciánského kláštera v obci Klášter u Nepomuka. (Zdroj: Jan Herzán)

Něco málo z historie:

  • Na místě dnešní obce bylo roku 1144 založeno Vladislavem II. cisterciácké opatství Panny Marie, na kterém žili mniši z německého Ebrachu. Klášter se díky těžbě zlata a stříbra stal ve 13. a 14. století jedním z nejbohatších v zemi.
  • Roku 1420 byl klášter vypálen husity a přestože jeho zboží připadlo světské vrchnosti na  Zelené Hoře, v pobořeném konventu žili mniši ještě po polovině 16. stol. Na jeho konci zde vzniká dnešní obec, v níž se až do současnosti uchovaly pozůstatky bývalého kláštera. Nejvýraznější je zejména románská stavba k níž přiléhá část bývalého ambitu s branami z poč. 14. stol. To je současně taková dominanta obce. Dalsí zajímavou památkou je nynější hřbitovní zeď s raně gotickým portálem z let 1250–60 a zeď mlýna. Přesná poloha zaniklého kláštera ovšem není přesně známa. V obci se nachází také klasicistní kostel sv. Markéty postavený v letech 1861– 1862.

V současné době žije v obci Klášter cca 226 obyvatel.

Lapidárium kamenných článku v obci Klášter u Nepomuka.
Lapidárium kamenných článku v obci Klášter u Nepomuka. (Zdroj: Jan Herzán)
Zbytky cisterciánského kláštera v obci Klášter u Nepomuka.
Zbytky cisterciánského kláštera v obci Klášter u Nepomuka. (Zdroj: Jan Herzán)
Klášter u Nepomuku
Klášter u Nepomuku (Zdroj: Jan Herzán)

Tip pro Vás:

  • ​​​​​​Nad obcí Klášter na vrchu Zelená Hora lze po dohodě navštívit stejnojmenný zámek, který je známý nálezem Rukopisu Zelenohorského.
     

Publikováno: 2. 12. 2020, Autor: Redakce , Profil autora: Redakce